Fokvereniging Friesche Paard Midden Nederland
 

Fokdag 2024

We kijken met trots terug op de fokdag van 2023 en kijken uit naar ons jubileum jaar met de fokdagen in 2024. De fokdagen zullen zijn op 12 en 13 juli 2024.

Graag nodigen wij alle leden en andere bezoekers uit op onze Fokdag bij de Manege de Nieuwe Heuvel te Lunteren. Die ook dit jaar weer op twee dagen gehouden gaat worden. We hebben in 2023 ervaren dat dit meer rust voor de banen en de bezoekers creëert.


De fokdag 2024 wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren! 

Wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op!

Inschrijven

U kunt uw paard of paarden digitaal rechtstreeks voor de keuringen aanmelden via www.kfps.nl. Het stamboek zal de inschrijvingen op haar website verwerken. Houd na inschrijving dus zelf even de website van het stamboek in de gaten en controleer of uw paard correct is ingeschreven. Op de dag van de keuring meldt u zich bij het secretariaat waar u na betaling van het verschuldigde deelnamegeld en eventueel de nog te betalen contributie uw hoofdstelnummers ontvangt. Vervolgens kunt u zich bij de aangewezen keuringsbaan melden bij de vrijwilliger van de fokvereniging die uw paard op het planningsbord zal vermelden. 

Kosten

Deelname aan de fokdag kost € 5 per paard/veulen. Voor niet leden is aanvullend de contributie van € 40 voor het lopende jaar verschuldigd. Wij verzoeken u per pin te betalen of gepast in verband met het zeer beperkt verkrijgbare wisselgeld.

Tijdens de fokdag moeten de paarden voorzien zijn van een hoofdstelnummer, deze krijgt u bij het aanmelden uitgereikt door de fokvereniging, na gebruik dient dit hoofdstelnummer weer ingeleverd te worden bij het secretariaat. Voor niet ingeleverde en beschadigde hoofdstelnummers zullen wij € 10 in rekening brengen.

Let u ook op dat uw lidmaatschap is voldaan. Is deze niet voldaan kunt u niet meedoen aan de Fokdag. Dit kunt u voor aanvang voldoen bij het secretariaat.
Er is op de fokdag een mogelijkheid tot pinnen maar ook contant kunt u voldoen.

De tarieven van het KFPS voor de diverse keuringen vindt u hier.

Voorbrengers

Op de fokdag zijn voorbrengers aanwezig die uw paard op een professionele manier aan de jury kunnen presenteren. Wilt u gebruik maken van deze voorbrengers dan kunt u bij het secretariaat een munt kopen voor € 20. De munt levert u bij de voorbrenger in en wordt vervolgens uw paard op het planningsbord vermeld. Mocht u zelf uw paard willen voorbrengen dan is dat uiteraard mogelijk, meldt dit bij de vrijwilliger van de fokvereniging die bij uw baan staat, zij zullen uw paard op het planningsbord vermelden.

Fokdag catalogus

De catalogus ontvangt u digitaal via de mail waarbij u ook de factuur treft voor deelname. De catalogus is af te halen voor inzenders en leden bij het secretariaat vanaf 7:30, hier ontvangt u ook de kopnummers van uw paard.
Waar u ook voor aanvang, mocht dit nog niet voldaan zijn, het deelnamegeld kan voldoen.

Belangrijke informatie inzake het toiletteren van de paarden 

Vanuit het KFPS is onderstaande brief ontvangen inzake het toiletteren van de paarden:

Drachten :  1 6-06-2022
Betreft: Handhaving welzijnsregel s rondom toiletteren 2022
Beste  trainer /  eigenaar

Al langere tijd zijn er regels rondom het toiletteren van paarden bekend .  Het KFPS conformeert zich aan
deze reg els en heeft dit  middels een wijziging in het keuringsreglement  vastgelegd. Toegevoegd aan
Keuringsreglement artikel 14 is : Het verwijderen van haren aan de binnenkant van de oren en het
verwijderen van de tastharen rond oog, neus en mond is niet toegestaan.

Herhaaldelijk  is over dit onderwerp gecommuniceerd .  Helaas  moeten wij constateren dat dit
onvoldoende wordt nageleefd.  Wij zijn dan ook genoodzaakt om zonder uitzondering paarden  die niet
aan dit reglement voldoen niet  te  keuren !  Dit geldt voor alle keuringen , ABFP, IBOP ,  voorrijdagen etc.  De
maatregel is al van kracht dus  paarden die te radicaal geschoren zijn worden niet gekeurd.
Voor alle duidelijkheid :

- Alleen  de uitstekende haren afknippen als je het oor in de lengte dichtvouwt. Alle haren aan de
binnenkant laten zitten, dus ook de randjes!
- Tastharen rond ogen, neus en mond laten zitten, dus niet afknippen en ook ni et inkorten!

Paarden die niet aan dit regelement voldoen zullen dus niet worden gekeurd!!

Brief KFPS toiletteren.pdf