Fokvereniging Friesche Paard Midden Nederland
 

Fokdag 2023

Op 7 en 8 juli zal de 49e fokdag van onze vereniging plaatsvinden. Net als in 2022 kunnen we dit jaar kunnen wederom terecht bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. We hopen op een mooie dag met uiteraard meer aanmeldingen als vorig jaar. In 2022 hebben we een geslaagde fokdag gehad. Ook dit jaar kijken we er weer naar uit. Meer over het inschrijven komt binnenkort op deze pagina.


De fokdag 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren! 

Wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op!

Inschrijven

U kunt uw paard of paarden digitaal rechtstreeks voor de keuringen aanmelden via www.kfps.nl. Het stamboek zal de inschrijvingen op haar website verwerken. Houd na inschrijving dus zelf even de website van het stamboek in de gaten en controleer of uw paard correct is ingeschreven. Op de dag van de keuring meldt u zich bij het secretariaat waar u na betaling van het verschuldigde deelnamegeld en eventueel de nog te betalen contributie uw hoofdstelnummers ontvangt. Vervolgens kunt u zich bij de aangewezen keuringsbaan melden bij de vrijwilliger van de fokvereniging die uw paard op het planningsbord zal vermelden. 


Kosten

Deelname aan de fokdag kost € 5 per paard/veulen. Voor niet leden is aanvullend de contributie van € 35 voor het lopende jaar verschuldigd. Wij verzoeken u per pin te betalen of gepast in verband met het zeer beperkt verkrijgbare wisselgeld.

Tijdens de fokdag moeten de paarden voorzien zijn van een hoofdstelnummer, deze krijgt u bij het aanmelden uitgereikt door de fokvereniging, na gebruik dient dit hoofdstelnummer weer ingeleverd te worden bij het secretariaat. Voor niet ingeleverde en beschadigde hoofdstelnummers zullen wij € 10 in rekening brengen.

De tarieven van het KFPS voor de diverse keuringen vindt u hier.


Voorbrengers

Op de fokdag zijn voorbrengers aanwezig die uw paard op een professionele manier aan de jury kunnen presenteren. Wilt u gebruik maken van deze voorbrengers dan kunt u bij het secretariaat een munt kopen voor € 20. De munt levert u bij de voorbrenger in en wordt vervolgens uw paard op het planningsbord vermeld. Mocht u zelf uw paard willen voorbrengen dan is dat uiteraard mogelijk, meldt dit bij de vrijwilliger van de fokvereniging die bij uw baan staat, zij zullen uw paard op het planningsbord vermelden.


Fokdag catalogus

Voor de fokdag wordt door het KFPS een fokdag catalogus met daarin alle deelnemers gemaakt. De fokdag catalogus wordt per post toegestuurd aan alle deelnemers, op de fokdag zelf is voor de leden een gratis catalogus beschikbaar bij de penningmeester en tevens kan de catalogus hier worden gedownload. Niet leden kunnen bij het secretariaat een fokdag catalogus kopen voor € 1. Wij verzoeken u vriendelijk op tijd aanwezig te zijn en u tijdig met het paard bij de keuringsbaan te melden. De tijden staan in de fokdagcatalogus vermeld per keuringscategorie, het baannummer vindt u duidelijk bij elke keuringsbaan aangegeven. 


Belangrijke informatie inzake het toiletteren van de paarden 

Vanuit het KFPS is onderstaande brief ontvangen inzake het toiletteren van de paarden:

Drachten :  1 6-06-2022
Betreft: Handhaving welzijnsregel s rondom toiletteren 2022
Beste  trainer /  eigenaar

Al langere tijd zijn er regels rondom het toiletteren van paarden bekend .  Het KFPS conformeert zich aan
deze reg els en heeft dit  middels een wijziging in het keuringsreglement  vastgelegd. Toegevoegd aan
Keuringsreglement artikel 14 is : Het verwijderen van haren aan de binnenkant van de oren en het
verwijderen van de tastharen rond oog, neus en mond is niet toegestaan.

Herhaaldelijk  is over dit onderwerp gecommuniceerd .  Helaas  moeten wij constateren dat dit
onvoldoende wordt nageleefd.  Wij zijn dan ook genoodzaakt om zonder uitzondering paarden  die niet
aan dit reglement voldoen niet  te  keuren !  Dit geldt voor alle keuringen , ABFP, IBOP ,  voorrijdagen etc.  De
maatregel is al van kracht dus  paarden die te radicaal geschoren zijn worden niet gekeurd.
Voor alle duidelijkheid :

- Alleen  de uitstekende haren afknippen als je het oor in de lengte dichtvouwt. Alle haren aan de
binnenkant laten zitten, dus ook de randjes!
- Tastharen rond ogen, neus en mond laten zitten, dus niet afknippen en ook ni et inkorten!

Paarden die niet aan dit regelement voldoen zullen dus niet worden gekeurd!!

Brief KFPS toiletteren.pdf