Fokvereniging Friesche Paard Midden Nederland
 

Lidmaatschap

We hebben deze organisatie opgericht om onze doelstellingen te bevorderen en zoveel mogelijk mensen hierover voor te lichten.

Lid worden

Lidmaatschap van onze fokvereniging kost € 40 per kalenderjaar en kan geregeld worden door een mail te sturen naar : penningmeester@frieschepaardmn.com. Na ontvangst van de mail wordt een machtigingsformulier gestuurd voor de jaarlijkse betaling van het contributiegeld.

Wanneer u in het bezit bent van een Fries paard, ben u waarschijnlijk al lid van het Koninklijk Fries Paarden stamboek (KFPS), dat voor u vooral de administratie van de paarden regelt (o.a. de stamboekpapieren).  Daarnaast kunt u lid worden van de fokvereniging 'Het Friesche Paard Midden Nederland'. Het is niet noodzakelijk om in Midden-Nederland te wonen om lid te kunnen worden.

Door een lidmaatschap bij de fokvereniging kunt u naast alle activiteiten die georganiseerd worden door de vereniging onder andere deelnemen aan onze jaarlijkse fokdag. U kunt gelijktijdig lid zijn van verschillende fokverenigingen, zodat u niet met meerdere paarden op één fokdag hoeft te komen. Het is tenslotte al spannend genoeg om met een paard in de ring te verschijnen. Daarnaast bent u als lid van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergadering die plaatsvindt in het voorjaar. Tevens ontvangt u als lid geregeld een (digitale) nieuwsbrief.

Wijzigingen

Wijzigingen van adresgegevens of afmelden voor het lidmaatschap kan door een mail te sturen naar de penningmeester: penningmeester@frieschepaardmn.com.  Het lidmaatschap kunt u uiterlijk 1 december van het lopende jaar doorgeven, het lidmaatschap zal dan met ingang van 1 januari van het volgende jaar beëindigd worden. Opzeggingen gedurende het jaar zullen pas in het volgende jaar ingaan, u bent dan nog een jaar contributiegeld verschuldigd.

Privacy

Uw contactgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die te maken hebben met onze vereniging en zullen niet aan derden worden verstrekt.