Fokvereniging Friesche Paard Midden Nederland
 

Fokdag 2024

We kijken met trots terug op de fokdag van 2023 en kijken uit naar ons jubileum jaar met de fokdagen in 2024. De fokdagen zullen zijn op 12 en 13 juli 2024.

Graag nodigen wij alle leden en andere bezoekers uit op onze Fokdag bij de Manege de Nieuwe Heuvel te Lunteren. Die ook dit jaar weer op twee dagen gehouden gaat worden. We hebben in 2023 ervaren dat dit meer rust voor de banen en de bezoekers creëert.

De fokdag 2024 wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren! 

Wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op!

BBQ

Een mijlpaal, de Fokvereniging bestaat dit jaar 50 jaar! Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.

Deze dagen hebben we voor elk lid een leuk presentje, die je kan afhalen bij het secretariaat.
Op zaterdag 13 juli hebben we aansluitend aan de keuring een gezellige BBQ.
Lekker kletsen onder het genot van een gezellig muziekje, drankje en een heerlijke BBQ verzorgd door Visser
Vlees te Lunteren.


Dit kan je toch niet missen, geef jezelf op voor deze gezellige avond! Deze avond is voor iedereen! Wij hopen op
een grote en gezellige opkomst!


• Kosten BBQ (incl. 3 munten):
o Lid Fokvereniging + 1 introduce: € 20,00 p.p.
o Geen lid: € 25.00 p.p.

Opgave via de mail (naam, aantal personen, lid of geen lid) of telefonisch bij onderstaande personen:
Joëlle van Asch: 06 1505 6983
penningmeester@frieschepaardmn.com
Marlies Bloemendal: 06 2147 5741
secretariaat@frieschepaardmn.com
Maren Herber: 06 2510 6870
Activiteitenfrieschepaardmn@gmail.com


Sluitingsdatum opgave BBQ: 7 juli 2024

Inschrijven

U kunt uw paard of paarden digitaal rechtstreeks voor de keuringen aanmelden via www.kfps.nl. Het stamboek zal de inschrijvingen op haar website verwerken. Houdt na inschrijving dus zelf even de website van het stamboek in de gaten en controleer of uw paard correct is ingeschreven. Op de dag van de keuring meldt u zich bij het secretariaat waar u na betaling van het verschuldigde deelnamegeld en eventueel de nog te betalen contributie uw hoofdstelnummers ontvangt. Vervolgens kunt u zich bij de aangewezen keuringsbaan melden bij de vrijwilliger van de Fokvereniging die uw paard op het planningsbord zal vermelden. 

Kosten

Het inschrijfgeld is onderverdeeld in leden en niet leden. Als u geen lid bent van de Fokvereniging kunt u niet
deelnemen aan het kampioenschap. Het lidmaatschap en deelnamegeld dient voor aanvang van de keuring
voldaan te zijn. Is het deelname geld niet voldaan voor de keuring kunt u niet meedoen aan deze dag.
• Inschrijfgeld lid:
€ 5.00 per paard
• Inschrijfgeld geen lid:
€ 25.00 per paard

Wij verzoeken u per pin te betalen of gepast in verband met het zeer beperkt verkrijgbare wisselgeld.

Tijdens de fokdag moeten de paarden voorzien zijn van een hoofdstelnummer, deze krijgt u bij het aanmelden uitgereikt door de Fokvereniging, na gebruik dient dit hoofdstelnummer weer ingeleverd te worden bij het secretariaat. Voor niet ingeleverde en beschadigde hoofdstelnummers zullen wij € 10 in rekening brengen.

De tarieven van het KFPS voor de diverse keuringen vindt u hier.

Voorbrengers

Op de fokdag zijn voorbrengers aanwezig die uw paard op een professionele manier aan de jury kunnen presenteren. Wilt u gebruik maken van deze voorbrengers dan kunt u bij het secretariaat een munt kopen voor € 20. De munt levert u bij de voorbrenger in en wordt vervolgens uw paard op het planningsbord vermeld. Mocht u zelf uw paard willen voorbrengen dan is dat uiteraard mogelijk, meldt dit bij de vrijwilliger van de Fokvereniging die bij uw baan staat, zij zullen uw paard op het planningsbord vermelden.

Fokdag catalogus

De catalogus ontvangt u digitaal via de mail waarbij u ook de factuur treft voor deelname. De catalogus is af te halen voor inzenders en leden bij het secretariaat vanaf 7:30, hier ontvangt u ook de kopnummers van uw paard.
Waar u ook voor aanvang, mocht dit nog niet voldaan zijn, het deelnamegeld kan voldoen.

Belangrijke informatie

 

Algemene informatie t.b.v de keuring:


Entingen:
Voor paarden geboren voor 1 januari 2022, dient de basisvaccinatie tegen influenza te bestaan uit twee
inentingen die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze
twee vaccinaties mag het paard niet aan een keuring deelnemen.


Voor paarden geboren in het jaar 2022 of later, dient de basisvaccinatie tegen influenza uit drie vaccinaties te
bestaan: de tweede vaccinatie moet minimaal 21 en maximaal 92 dagen na de eerste te zijn toegediend,
gevolgd door een derde vaccinatie die minimaal 5 maanden en maximaal 7 maanden na de tweede vaccinatie
moet zijn toegediend. In de periode tussen de eerste en tweede vaccinatie mag het paard niet deelnemen aan
een keuring. In de periode tussen de tweede en de derde vaccinatie mag het paard deelnemen aan de keuring
mits deze minimaal zeven dagen voor de betreffende keuringsdag is toegediend.


Bij eenmaal een goede basisenting kan het jaar erop volstaan worden met een jaarlijkse enting, niet later dan
maximaal twaalf maanden na de vorige enting. Deze vaccinatie moet minimaal zeven dagen voor de keuring
zijn toegediend. In het paardenpaspoort dienen alle vaccinaties geregistreerd te worden. Wanneer de paarden
niet goed gevaccineerd zijn, kunnen ze niet deelnemen aan de keuring.


Meten:
Uw paard moet voor aanvang van de keuringrubriek zijn gemeten. Dit is mogelijk vanaf een uur voor aanvang
van de keuring.


Chippen:
Tijdens de keuring is het mogelijk om uw veulen te laten chippen. Het chippen van de veulens zal plaatsvinden
nadat het veulen is gekeurd. Direct na de keuring ontvangt u de uitslag van de jury. Deze uitslag dient u samen
met de door uzelf geprinte geboortebevestiging in te leveren bij een van onze chippers.


Toiletteren:
Het verwijderen van haren aan de binnenkant van de oren en het verwijderen van de tastharen rond oog, neus
en mond, is niet toegestaan.